img

Kuidas turvata ebakindluses? Küberturvalisus aastal 2022

09:10
Liisa Past - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riikliku küberturvalisuse juht

2022 julgeoleku olukord rõhutas järjekordselt, et Eesti demokraatliku ja digitaalset ühiskonda tuleb kaitsta laiapõhjaliselt ja mitmekülgselt. Liisa Past arutab enda ettekandes, mis on meie paratamatud planeerimise eeldused ja millest lähtuvalt tuleb ühist elektroonilist ruumi kaitsta.