img

Paneel: Tööjõukriisist väljapääsu võimalused

14:00
Arto Aas - Eesti Tööandjate Keskliit, juht

Arto esindab Eesti tööandjate huve erinevates organisatsioonides ja teeb selgitustööd seadusloome ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Samuti on ta ettevõtjate esindaja Haigekassa nõukogus ja Eesti Töötukassa, EASi ja Tartu Ülikooli nõukogus. Samuti kuulub ta BusinessEurope ja Business@OECD tegevjuhtide võrgustikku. Varasemalt on Arto kuulnud kolme Riigikogu koosseisu ja töötanud riigihalduse ministrina.