img

Paneel: Muutustega kohanev organisatsioon

12:05
Robert Kitt - AS Utilitas Eesti / AS Utilitas Tallinn, juhatuse esimees

Robert on kogenud tippjuht, kel on pikaajaline teenistuskäik majandussektoris alates 1994. aastast. Tal on märkimisväärne kogemuste pagas ettevõtluses ja panganduses, sh on ta osalenud AS Swedbank, Eesti Pangaliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhtimises. Lisaks on Robert Kitt panustanud haridusvaldkonna arendamisse. Tal on tehnilise füüsika doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta on hiljem töötanud teaduri ja õppejõuna ning on ka praegu TalTechi nõukogu liige. Alates 2021. aastast on ta energiakontserni Utilitas kuuluvate kaugkütteettevõtete Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse esimees.