img

Kätlin Kukk

SEB, turbejuht
09:55 Küberturvalisuse teadmiste parandamiseks on vaja innovatsiooni
10:15 Paneel

Kätlin on juba peaaegu seitse aastat töötanud SEB turbejuhina. Peale igapäevatöö osaleb Kätlin  Eesti Pangaliidu pettuste ennetamise töögrupi töös. Enne SEBs alustamist töötas ta kümme aastat sisejulgeoleku valdkonnas. Oma töös peab ta kõige väärtuslikumaks võimalust harida ühiskonda küberturvalisuse teemal. Nii võtab ta avalikkuses aktiivselt sõna, maandades teavitustööga pettuseriske. Tema sõnumiks on, et turvalisus oleneb eelkõige meist endist.