img

Sotsiaalne tõrjutus sotsiaalpedagoogi töös

12:00
Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus (ESPÜ) on sotsiaalpedagooge ühendav ning toetav võrgustik. Meie ühendus seisab selle eest, et Eestis oleks tagatud kvaliteetne ja kättesaadav sotsiaalpedagoogiline teenus. Sotsiaalpedagoogi töös on kõige keskmeks inimlikkus, millega käivad kaasas aktsepteerimine, empaatia ja koostöö. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine tehes koostöö last ümbritseva võrgustikuga. Sotsiaalpedagoog tegeleb oma töös sotsiaalse tõrjutuse ennetamise ja vähendamisega.
Sotsiaalpedagoog rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi igale abivajavale grupile nende eripärast lähtuvalt. Sotsiaalpedagoogi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine.

Sessiooni viivad läbi 3 liiget, kes on praktiseerivad sotsiaalpedagoogid ning Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatusest: Svetlana Põdder, Marttina Kallaste ja Einar Ilves.