img

Loovad Ühendused

10:30
Eesti Loovteraapiate Ühing
Sessioonil osalevad visuaalkunstiterapeut Mari Lipp, muusikaterapeut Kertu Rummel ja tantsu- ja liikumisterapeut ning draamaterapeut Kaire Bachmann. Üheskoos arutletakse, mille poolest erineb loovteraapia lihtsalt kunsti loomisest või selle kogemisest. Mis erinevus on üksindusel ja üksildusel ning kuidas saab üksilduse tunnet leevendada loovtegevuste kaudu? Loovteraapiate toel on võimalus (taas)avastada ja kasutusele võtta oma loovam pool. Lisaks käsitletakse loovteraapiates suhete, sotsiaasete oskuste ja eneseregulatsiooni teemasid, mis võimaldavad avada ja käsitleda üksilduse tagamaid.