img

Tööpsühholoog

10:30
Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liit ETOP
Räägime, mida saab teha juhi ja töötaja tasandil, et ära hoida tööalase üksilduse tekkimist ning suhete jahenemist. Sessiooni viivad läbi tööpsühholoogid Ave-Gail Kaskla-Kurpys ja Riina Telling.