img

Lahutusest ja selle mõjust lastele

11:00
Eesti Lepitajate Ühing
Lahutusega kaasnevad muutused emotsionaalsest seisundist majandusliku toimetulekuni. See kõik mõjutab lapse arengut ning korraldab ümber tema elu. Peale lahutust on oluline see, et lapsevanemad suudaksid jõuda kokkuleppele, kuidas paremini rahuldada oma laste vajadusi ning kuidas edaspidi suhelda lastele ja endale haiget tegemata. Sellest sõltub nende laste edaspidine emotsionaalne areng ning toimetulek. Töötuppa ootame teemast huvitatud täiskasvanuid. Tutvustame perelepitusteenuse põhimõtteid suunatuna lapse vaimse tervise toetamisele. Sessiooni viib läbi Eesti Lepitajate Ühingu juhatuse liige Peeter Oissaar.