img

PREP - õnnelikumad suhted, õnnelikumad pered

11:30
SA Väärtustades Elu
Sageli keskendutakse peresuhetest rääkides vaid vanema ja lapse vahelisele suhtele ning paarisuhte teema tekitab pigem ebamugavust, mõnikord ka lootusetuse tunnet, ning see jäetakse kõrvale. Ent tahame anda motivatsiooni oma paarisuhtega tegelemiseks ning lootust, et turvaline ja armastav suhe on võimalik. Tutvustame PREP-paarisuhtekoolituse sisu ja mõju, aga peamiselt räägime laiemalt sellest, kuidas paarisuhte kvaliteet ja turvalisus mõjutab nii laste kasvukeskkonda kui ka täiskasvanute eluga rahulolu ja toimetulekut üldiselt.