Aruba on Hewlett Packard Enterprise'i ettevõte.

Me usume Arubas, et kõige dünaamilisemad kliendikogemused leiavad aset Edge'is. Aga kus täpselt on Edge? See võib olla töökoht, haigla, kool või isegi kaugtöötaja kodu. Nendes keskkondadesv tekitavad andmeid kasutajad, seadmed ja asjad. Organisatsioonid, kes kasutavad neid andmeid edukalt ära, analüüsides neid reaalajas ja tegutsedes nende alusel, võivad seeläbi avastada väärtuslikke teadmisi ja luua uusi teenuseid. Veelgi enam, nad võivad kasvatada oma klientide rahulolu või saavutada paremaid tulemusi. Meie missioon on aidata klientidel neid võimalusi enda kasuks tööle panna, pakkudes turvalisi ning tehisintellekti ja masinõpet kasutavaid edge-to-cloud lahendusi. Meie eesmärk on muuta IT-ga seonduv lihtsamaks, kiiremaks ja automatiseeritumaks, kasutades samal ajal andmeid paremate äritulemuste saavutamiseks.