speakerImage

Kas tehnika asendab inimest ning kuidas ressurssi pidevas puuduses tagada küberturvalisust?

Lava: Küberturvalisus
Kell:
08:10
Tõnu Tammer - Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht
Ettekande tutvustus

• Kuidas suudab automaatika asendada tööjõupuudust (automaatika väärindamiseks on vaja inimesi)?
• Kui tehnika toimetab ilma tööjõuta, siis kuidas selle toimimist tagada?
• CERT-EE tööriistad ja ülevaade (info välja saatmine, küberruumi seire) – ennetus – mida saaks selle info põhjal vältida
• Järelkasvu küsimus + kasutamata ressurss – naised ITsse

Ettekandja tutvustus

Tõnu Tammer juhib Küberintsidentide käsitlemise osakonda (CERT-EE) alates 2018. aastast. CERT-EE on 2016. aastast RIA ööpäevaringselt tegutsev operatiivüksus, mille meeskonna ülesanded on monitoorida Eesti küberruumi, lahendada intsidente ning nõustada riigiasutusi ja ettevõtteid.
Enne RIAt töötas Tõnu Tammer Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses ehk SMITis erinevatel ametikohtadel, teiste hulgas kvaliteedi- ja strateegiaosakonna juhina. Tammer on olnud kaks aastat Euroopa Liidu IT-ameti juures ekspert ning oli seotud ka eesistumisega, kus ta vedas siseturvalisuse jaoks oluliste IT-teemade arengut.

Esitlus on eesti keeles