speakerImage

Paneeldiskussioon - Kuidas käituda ründe avastamisel?

Lava: Küberturvalisus
Kell:
10:15
Anto Veldre - Cybernetica AS, kvaliteedijuht / modereerib paneeli
Ettekandja tutvustus

Anto on infoturbe valdkonnas toimetanud juba üle 25 aasta. Ta on töötanud IT juhi ja infoturbe juhina, suhelnud CERT-EE-s vahetult juhtumi osalistega ning olnud avalikku huvi pakkuvate infoturbe juhtumite kõneisik. Suuri, väikseid ja rutiinseid info turvaintsidente on ta näinud väga lähedalt ning osalenud nende lahendamises ka ise. Anto teeb vahel ka lektoritööd või paneb kokku mõne üldhariva kirjutise. Tal on ka tehnilisi hobisid – aeg-ajalt haarab ta kätte kas jootekolvi, raadiojaama või mõne räki süntesaatori.

Esitlus on eesti keeles