speakerImage

Dünaamiline ettevõte - tegelikkus või utoopiline unistus Pipedrive’i näitel

Lava: Kogemus
Kell:
10:45
Kadri Pirn - Pipedrive’i kommunikatsiooni valdkonna arendustiimide juht
Ettekande tutvustus

Agiilne ettevõte peab muutustele kiiresti reageerima, hoides samal ajal olemasolevate teenuste kvaliteeti ning jätkusuutlikkust. Kolm aastat tagasi lõi Pipedrive oma agiilse arendusmeetodi koos dünaamiliste struktuuridega. Sellest oli palju abi näiteks olukorras, mil globaalselt lahvatunud tervisekriis kasvatas ootamatult ettevõtte klienditoe halduskoormust. Dünaamilistest meeskondadest on palju kasu ka teiste, tavapärasemate äriliste väljakutsete lahendamisel. Ettekandes keskendutakse sellele, kuidas juhtida eri rollide ja erinevate inimeste ootuseid, millist kasu loovad dünaamilised meeskonnad ning mida on teistel tehnoloogiaettevõtetel Pipedrive’i kogemusest õppida.

Ettekandja tutvustus

Kadri Pirn on Pipedrive’i kommunikatsiooni valdkonna arendustiimide juht, kes vastutab tarkvara arendamise eest ja juhib nii protsesse, projekte kui ka tiime. Dünaamilise organisatsioonikultuuri entusiastina on ta aidanud Pipedrive’is arendada nii meeskonnatööd, motivatsiooni, innovatsiooni kui ka tulemustele orienteeritud kultuuri. Kadri juhtimisstiil põhineb Management 3.0 ja Sociocracy 3.0 printsiipidel, toetades nii meeskonnaliikmete individuaalset kui ka terviklikku arengut. Missioonide tööviis ja agiilne mõtlemine on ühed arenguprogrammidest, mida Kadri on aidanud Pipedrive’is ellu kutsuda.

Esitlus on eesti keeles