speakerImage

Tehnoloogia tsükliline areng ülikoolide ja ettevõtete koostöös

Lava: Kogemus
Kell:
11:15
Prof. Jaak Vilo - Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi juhataja
Ettekande tutvustus

Tehnoloogiavaldkond, eriti IT alal, on tihedas sümbioosis ettevõtete ja ülikoolide vahel, eriti seoses tuleviku tööjõu ettevalmistamisega. Tippteaduse ja sellel baseeruva globaalse tehnoloogilise võimekuse kiire areng määrab meie tuleviku muutuste tempo. IT valdkond ise on samal ajal üks innovaatilisemaid ning jõuab oma sisemiste piirideni sageli esmalt ettevõtete endi sees. Ülikool täidab oma põhimandaati vajalike alusteadmiste õpetamisel, uue teadmise loomisel ning tudengite ettevalmistamisel eluaegseks uute teadmiste omandamise ja loomise protsessiks. Uute rakenduste loomisel on sageli määrav esmalt suur teaduslik huvi. Praegu panustab Tartu Ülikool juba aktiivselt Eesti digiriigi järgmiste lahenduste väljatöötamisse genoomi- ja terviseandmete valdkondi ühendades. Millised on vastavad väljakutsed, keerukused ja võimalikud lahendused, sellest kõigest kuuleb juba ettekandes.

Ettekandja tutvustus

Jaak Vilo alustas IT õpet 80-te keskel Tartu Ülikoolis, kust käis 1989. aastal vahetustudengiks Helsingi Ülikooli. Ta sooritas doktoritöö Helsingi Ülikoolis, kus töötas 1990-tel assistendi ja õpetajana. Samal ajal osales ta aktiivselt Eesti Interneti-maastiku ja esimeste ettevõtete tekkes (Teleport, Meediamaa, sõnastike portaalid jne). Uurimistöö on viinud ta bioloogia ja tervise-andmete valdkonda. Murdeliste 2000-te alguses töötas ta geneetika kuumas keskuses Cambridge lähedal Euroopa Bioinformaatika Instituudis Inglismaal. Eestisse tuli Jaak tagasi ehitama Eesti Geenivaramut iduettevõtte EGeen ridades. Jaak Vilo on Tartu Ülikoli bioinformaatika professor aastast 2006, ning TÜ informaatika valdkonna arendaja viimased üle 15 aasta. Selle ajaga on väikesest TÜ arvutiteaduse instituudist saanud nüüdseks Eesti suurim akadeemiline allüksus, kus õpib ligi 1500 tudengit ja 80 doktoranti informaatika erinevaid harusid. Need tudengid määravad paljuski, milliseks suudab areneda Eesti tehnoloogiline maastik järgmise paarikümne aastaga. Jaak Vilo on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja ACM senior liige. 

Esitlus on eesti keeles